Inburgeren

Inburgeren in Nederland ?

Ik geef met veel plezier en inzet les aan mensen uit alle windstreken die Nederlands leren om in te burgeren. In de eerste twee jaar van mijn taalschool (2018-2019) ging het vooral om statushouders uit het Midden-Oosten, maar dat is veranderd. Almere blijkt internationaler dan gedacht. Inmiddels komen mijn cursisten uit Brazilië, de Filippijnen, Ghana, India, Indonesië, Irak, Iran, Marokko, Oekraïne, de VS en Syrië. Voor snelle communicatie en begrip helpt het dat ik goed Frans en Engels spreek, en mij ook in het Arabisch verstaanbaar kan maken.

Intake
Vóór het begin van een cursus is er een gratis intakegesprek, meestal met toets. Zo kan ik inschatten wat het niveau van de cursist is, en zorgen voor voldoende homogene groepen. Ik groepeer in de eerste plaats op taalniveau, maar daarnaast ook op de verwachte leersnelheid. Factoren waar ik dan op let zijn de opleiding in eigen land, de leeftijd, het toekomstbeeld (willen ze een opleiding gaan doen, werken op het niveau van in hun thuisland of alleen het inburgeringsexamen halen) en de familiesituatie (2 kleine kinderen thuis?).

Organisatie van de cursus
We maken een contract voor 100 lesuren. Per week 2 of 3 keer een les van 2 uur, 2,5 uur of 3 uur. In coronatijd maximaal 5 cursisten. De factuur kan via DUO of particulier betaald worden. Ik factureer aan het einde van iedere maand.

Als een groep minder dan 5 cursisten telt, kan er in de loop van de cursus wel eens iemand bijkomen. Ook kan iemand doorschuiven naar een hoger niveau als hij of zij dat graag wil én aankan. Ik factureer in dat geval uitsluitend de gevolgde uren en pas in wederzijds overleg de contracten aan.

Niveau ‘naar A1’: TaalCompleet A1
Dit is een cursus van 100 uur. Als dat niet volstaat dan maken we het boek af tijdens de volgende 100 uur, waarna we verdergaan met A2. Ik spoor cursisten aan tot serieuze studie, maar houd tegelijkertijd rekening met hun mogelijkheden.

Niveau ‘naar A2’: TaalCompleet A2
Mijn ervaring is dat 100 uur te krap is om het hele boek door te werken. Vaak is een vervolg nodig van 20 uur, of al naar gelang.

Als cursist kun je ook besluiten om na 100 uur te stoppen met de lessen in de klas. Je kunt dan zelfstandig het boek afmaken en oefenen voor de examens. In dat geval kan ik begeleiding geven over hoe je je kunt voorbereiden.

Aan het eind van de cursus ‘naar A2’ zijn er extra lees- en luisterteksten en we oefenen met inburgeringsexamens (oefenexamens). Daarvoor gebruiken we eventueel de computers in de studieruimte. Maar de meeste cursisten gebruiken de les liever om ‘les te krijgen’ en om dingen te kunnen vragen: ze oefenen thuis wel op de computer. Ik pas me aan.

Niveau ‘naar B1’: voorheen TaalSterk B1, nu TaalCompleet B1.
Naast het lesboek lezen we ook samen een Nederlands boekje. Ook hiervoor een contract van 100 uur, we zien hoever we komen en daarna nog eens 50 of 100 uur om de rest van de B1-lesboeken door te werken. We oefenen met inburgeringsexamens (staatsexamen I).

Kennis van de Nederlandse Maatschappij. Boek: TaalCompleet KNM
In 10 lessen van 2 uur nemen we samen het boek door, inclusief de oefeningen op de bijbehorende website. Daarna oefenen we met examens uit voorgaande jaren.
Op verzoek kan ik er ook meer lesuren aan besteden, want 10 lessen is wel een minimum. Ik maak een contract en een factuur voor het aantal afgesproken uren.
Cursisten die zelfstandig kunnen studeren en ongeveer niveau A2 hebben, raad ik meestal aan het boek zelf door te nemen, zonder lessen.

Examentraining inburgeringsexamens
Soms hebben mensen op eigen kracht enkele inburgeringsexamens gehaald, maar lopen ze vast bij de overige. Bij het examen ‘Spreken’ of ‘Schrijven’ bijvoorbeeld. We kunnen dan afspreken om over juist die onderwerpen een aantal lessen te organiseren, bij voorkeur met 4 of 5 cursisten tegelijk. Na enkele lessen met wat extra grammatica en woordenschat komen de knelpunten dan boven. We besluiten vervolgens in overleg hoeveel lessen er nog nodig zijn. Meestal gaat het om cursisten die de lessen zelf betalen, maar het kan ook via DUO.

Géén alfabetisering en ONA
Graag ben ik ook duidelijk over wat ik niet kan aanbieden.
In het begin heb ik enkele cursisten gehad voor alfabetisering, maar ik ben er niet ervaren genoeg in. Ik geef daarom géén lessen alfabetisering.
Voor ONA heb ik geen bevoegdheid.

Ik wijs u graag de weg!
Het gebeurt dat mensen komen voor een intakegesprek en dat we samen vaststellen dat ze eigenlijk alleen informatie nodig hadden over het proces van inburgeren. Ik deel graag informatie voorzover aanwezig.

Suzan de Hulster
info@taalbeeldalmere.nl

Mobiel: 06 – 406 65 337