Expats

Maatwerk voor expats en internationals

English: Taylormade courses for expats
Français: Cours sur mesure pour les expats

Op dit moment geef ik het grootste deel van de week les aan statushouders.
Maar ik geef ook wel les aan andere cursisten die het inburgeringsexamen willen halen of gewoon wat Nederlands willen leren : 2 keer per week een uur les, eerst vooral uitspraak, daarna meer grammatica, ten slotte, indien gewenst,  oefenen met inburgeringsexamens. Weinig uren les per week houdt wel in dat cursisten ook het nodige thuis moeten doen.

Als ik een groepje van maximaal 5 gegadigden bij elkaar heb met ongeveer hetzelfde niveau/ dezelfde achtergrond, dan kunnen we in onderling overleg iets afspreken. Hoeveel maanden les: dat beslissen we samen.

NB. Ik geef overdag les, niet in de avonduren. 

Suzan de Hulster
info@taalbeeldalmere.nl

Phone:
06 – 406 65 337