De vaart zit er nog steeds in.

Het is nu juni 2019 en ik ben bijna een jaar als zelfstandige aan het werk. Het lesgeven boeit me, het is altijd weer anders en geeft energie! Cursisten komen soms met rake opmerkingen uit de hoek die over de taal of over het leven hier gaan. Soms zeg ik ‘hier moet ik even over nadenken.’ De volgende les praten we er dan over.
Ik volg mijn structuur in de les, maar er is af en toe ruimte voor hetgeen de cursisten bezighoudt, vaak is ook dat weer te linken aan de Nederlandse taal. Sommige cursisten willen ‘zo snel mogelijk het boek uit’ en anderen willen ‘meer dictee’ of juist ‘meer praten’ : ik bepaal de balans zodat iedereen zich de leerstof zo goed mogelijk eigen kan maken. De richting moet duidelijk zijn, feedback verdient aandacht.

Op dit moment heb ik 4 groepen, van 4 tot 7 cursisten per groep. Als er 100 uur voorbij zijn, wisselt de samenstelling van een groep. Wie wil verder? Wie wil iets herhalen? Wie gaat examen doen? Wie gaat elders verder? Of iemand kent nog een buurvrouw of familielid die het volgende niveau mee wil doen. Zo vormt zich dan weer een nieuwe groep. Soms dient iemand zich aan voor een proefles: een keertje meedoen kan altijd.

Keurmerk
In februari vond er een lesobservatie plaats door een onderwijsinspecteur van ITTA. Spannend natuurlijk, maar met positief resultaat.
Daarna vond er een tevredenheidsonderzoek plaats onder mijn cursisten. Met de 9,0 was ik erg blij.
In mei was er de financiële controle door het ministerie (uitgevoerd door Normec VRO). Allemaal goed verlopen. Terecht treedt de overheid hier nu gedecideerder op dan voorheen, een schone branch is in ieders belang!
Binnenkort volgt de resultaten-audit van Blik op Werk. Al deze stappen zijn noodzakelijk om het definitieve keurmerk te verkrijgen.

DUO
Verder is er de interactie met DUO: het uitwisselen van cursistengegevens, factuurgegevens, betalingen die mij moeten bereiken. Regels veranderen omdat het bestaande systeem niet voldeed. Ik zit er middenin en heb begrip voor de noodzaak van een heldere administratie. Maar qua tijdsinvestering lijkt het wel een soort eigen inburgertraject.

Suzan de Hulster
info@taalbeeldalmere.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *